Dlouholeté zkušenosti, profesionalita a zázemí stabilní společnosti.

Společnost Compet Consult s.r.o. se zabývá zadáváním veřejných zakázek jako svou hlavní činností od svého založení v roce 2002, kdy navázala na zkušenosti její zakladatelky Ing. Martiny Bufkové Rychecké, která se zadáváním veřejných zakázek zabývá od r. 1995, kdy vstoupil v platnost první zákon o zadávání veřejných zakázek.


AKTUALITY

Opakování semináře „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“
Navazujeme na naši úspěšnou sérii jarních seminářů k novému zákonu č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a z důvodu zájmu a žádostí ze strany odborné veřejnosti opakujeme seminář „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“, kde se seznámíte s novým právním předpisem, novým pojetím zadávání veřejných zakázek a se základními změnami v zadávací praxi. Termín konání : 21. 9. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy. Přihlásit se můžete v sekci "Školení", kde je ke stažení závazná přihláška.
1. 9. 2016

Čtvrtý seminář k novému zákonu: Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona
Termín konání : 22. 6. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
31. 5. 2016

Třetí seminář k novému zákonu: Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení
Termín konání : 31. 5. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
19. 5. 2016

Druhý seminář k novému zákonu: Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy
Termín konání : 18. 5. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
10. 5. 2016

Dne 29. 4. 2016 vyšly ve Sbírce zákonů zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 135/2016 Sb.,
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon naleznete ve Sbírce zákonů v částce č. 51/2016. Oba zákony jsou účinné od 1. října 2016. Znění zákonů jsou dostupná na internetu zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-134.htm http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-135.htm
2. 5. 2016

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

11. 8. 2016
Nový pavilon intenzivní medicíny v Nemocnice Jablonec nad Nisou

3. 8. 2016
Studie rekonstrukce a dostavby operačních sálů, radiodiagnostiky, centrální sterilizace, intenzivní a centrálního příjmu

1. 8. 2016
Školní družina v objektu č.p. 692 ul. Školní ve Frýdlantu

20. 7. 2016
Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa, číslo projektu: 100248764 ”Město Zákupy - Dodávka hasičského vozidla CAS“

© 2016 CompetConsult