Compet Consult s.r.o. - veřejné zakázky - výběrová řízení

Několik čísel na úvod:

 • profesně se zadáváním veřejných zakázek zabýváme od roku 1995, kdy vstoupil v účinnost historicky první zákon o zadávání veřejných zakázek 
 • společnost jsme založili v roce 2002 - administrací veřejných zakázek a poradenstvím v této oblasti se věnujeme dodnes
 • jsme zakládajícím členem Asociace pro veřejné zakázky založené v roce 2006
 • jsme zakládajícím členem Unie administrátorů veřejných zakázek, která vznikla v roce 2019
 • máme více než 20 let zkušeností v oboru veřejných zakázek
 • opakovaně se k nám vrací více než 100 klientů
 • v našem portfoliu je více než 1 000 úspěšně zadaných veřejných zakázek
 • hodnota námi realizovaných výběrových řízení přesáhla v součtu již 15 miliard Kč
 • odborně jsme proškolili více než 1 000 zájemců

AKTUALITY

Novely na počátku roku 2024

 • K 1.1.2024 bylo pod číslem 435/2023 Sb. novelizováno Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
 • Od 1.2.2024 nabude účinnosti nová Vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely ZZVZ a náležitostech profilu zadavatele. Touto vyhláškou se ruší původní vyhláška č.  168/2016 Sb.

Nové limity ve veřejných zakázkách od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 se mění limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky. Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 mil. Kč) a stavební práce (6 mil. Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy.

Přehled změn limitů naleznete ZDE.

 

 

Novelizovaný Zákon o zadávání veřejných zakázek

 

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Má označení zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (částka 84 Sbírky zákonů).

Novela nabude účinnosti 30. den po jejím vyhlášení, což připadá na 16. července 2023. Zadávací řízení zahájená v tento den již budou podléhat nové právní úpravě (platné znění s vyznačenými změnami). Novela přináší řadu změn – viz  základní přehled o změnách.

Podkladové materiály k legislativnímu procesu jsou dostupné na stránkách Poslanecké sněmovny (Sněmovní tisk 249). S detailní důvodovou zprávou k původnímu vládnímu návrhu zákona se můžete seznámit v tomto dokumentu.

 

OPAKUJEME ÚSPĚŠNÉ ŠKOLENÍ - ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2023

PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKUJEME naše první letošní školení zabývající se aktuálními tématy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Témata školení: 

 1. Na co si dát pozor při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně nahlédnutí do oborových, dotačních a jiných metodik
 2. Přípustnost změn závazků ze smlouvy na veřejné zakázky z pohledu ZZVZ a povinnosti spojené s uplatňováním těchto změn
 3. Podstatné změny, které má přinést novela ZZVZ v roce 2023

Termín a čas konání: pondělí 3. 4. 2023, 13:00 – 16:00 hod

Cena za 1 účastníka: 1.500,- Kč bez DPH (1 815,- Kč včetně DPH), platba bude provedena na základě předem vystavené faktury.

Počet účastníků je omezen na max. 20 osob.

Školení se bude konat v zasedací místnosti naší liberecké kanceláře na adrese Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec 1 – Staré Město.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 27. 3. 2023 na adresu competconsult@competconult.cz

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast a věříme, že naše školení pro Vás budou přínosem.

POŘÁDÁME ŠKOLENÍ - ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2023 - kapacita je již vyčerpána !

Připravili jsme pro Vás první letošní školení zabývající se aktuálními tématy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Témata školení: 

 1. Na co si dát pozor při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně nahlédnutí do oborových, dotačních a jiných metodik
 2. Přípustnost změn závazků ze smlouvy na veřejné zakázky z pohledu ZZVZ a povinnosti spojené s uplatňováním těchto změn
 3. Podstatné změny, které má přinést novela ZZVZ v roce 2023

Termín a čas konání: úterý 28. 2. 2023, 13:00 – 16:00 hod

Cena za 1 účastníka: 1.500,- Kč bez DPH (1 815,- Kč včetně DPH), platba bude provedena na základě předem vystavené faktury.

Počet účastníků je omezen na max. 20 osob, v případě většího zájmu jsme schopni nabídnout i další termín.

Školení se bude konat v zasedací místnosti naší liberecké kanceláře na adrese Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec 1 – Staré Město.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 22. 2. 2023 na adresu competconsult@competconult.cz

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast a věříme, že naše školení pro Vás budou přínosem.

ZAJISTIT DODÁVKY ENERGIÍ POMŮŽE SAMOSPRÁVÁM KONTRAKTAČNÍ POVINNOST, konkrétní postup ukazuje společné doporučení MPO, MMR A ÚOHS

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravili soubor doporučení pro kraje, obce a jejich podřízené organizace, kterým se dosud nepodařilo zasmluvnit dodávky energií na příští rok.

Vláda ČR schválila takzvanou kontraktační povinnost, která umožní místním samosprávám uzavřít smlouvy na dodávky energií s dodavateli poslední instance. S tím, aby kraje a obce a jejich podřízené organizace využily tuto kontraktační povinnost co nejlépe a nejúčinněji, pomůže manuál, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – viz odkaz níže. Tento manuál připomíná veřejným zadavatelům, že dodávky energií jsou veřejnou zakázkou, kterou je nutno pořizovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy primárně v rámci řádných zadávacích řízení nebo i přes komoditní burzu. Ve výjimečných případech, zejména v případech, kdy předchozí řádné pokusy o nákup energií selhaly, mohou zadavatelé přistoupit k jednacímu řízení bez uveřejnění. Při využití tohoto postupu však musí mít přesvědčivě doloženo, že do krizové situace se zadavatelé nedostali vlastní vinou.

Doporučení MPO, MMR a ÚOHS ke kontraktaci elektřiny a plynu pro rok 2023 pro veřejné zadavatele Doporučení MPO, MMR a ÚOHS ke kontraktaci elektřiny a plynu pro rok 2023 pro veřejné zadavatele 151 KB

 ZDROJ: Společná tisková zpráva MPO, MMR a ÚOHS

Portfolio našich klientů je široké a rozmanité

(c) 2020 CompetConsult