Vyhlášená zadávací řízení

Dodávka elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace pro roky 2019 a 2020
Datum zadání: 1.10.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 10/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 16,75 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová DiS.
Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
Platné do: 1.12.2018
Dodávka zemního plynu pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace pro roky 2019 a 2020
Datum zadání: 1.10.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 09/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 10,68 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová DiS.
Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
Platné do: 1.12.2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - I. - navýšení - část 1 Monitoring vitálních funkcí a část 4 Anesteziologický přístroj
Datum zadání: 24.9.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 08/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 7,2 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Platné do: 24.12.2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - II. - kombinace - část 2 Ultrazvuková technika a část 10 Hmotnostní spektrofotometr
Datum zadání: 24.9.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 08/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 10,35 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Platné do: 24.12.2018
Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II. - Dodávka laparoskopické věže
Datum zadání: 3.9.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 09/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 3,75 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Platné do: 31.12.2018
Projekční a inženýrské činnosti pro stavební akci: Cyklostezka podél silnice 278, část B) Vlčetín (obec Bílá) - Hodkovice nad Mohelkou
Datum zadání: 15.8.2018
Typ: ZPŘ
Doba realizace: 08/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 2 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Obec Bílá a Město Hodkovice nad Mohelkou
Platné do: 15.11.2018
Parkovací informační a navigační systém v Liberci
Datum zadání: 13.8.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 08/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 8,5 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: statutární město Liberec
Platné do: 13.11.2018
Projektové práce k projektu "Bezpečná doprava na Heřmaničce"
Datum zadání: 11.7.2018
Typ: ZPŘ
Doba realizace: 07/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 3 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko
Platné do: 30.10.2018
Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Datum zadání: 25.5.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 05/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 31,38 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Ččeská Lípa, a.s.
Platné do: 25.10.2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - I. - opakování částí 5 a 11
Datum zadání: 17.5.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 04/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 2,1 mil Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Platné do: 30.10.2018
Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Datum zadání: 22.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 23,19 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Platné do: 22.7.2018
Magnetická rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Datum zadání: 22.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 32 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Platné do: 22.7.2018
Modernizace a rozšíření informačního systému města Semily
Datum zadání: 12.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 7,291 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Město Semily
Platné do: 12.8.2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - I."
Datum zadání: 11.9.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 08/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 94,2 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Platné do: 11.11.2018

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

1. 10. 2018
Dodávka elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace pro roky 2019 a 2020

1. 10. 2018
Dodávka zemního plynu pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace pro roky 2019 a 2020

24. 9. 2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - I. - navýšení - část 1 Monitoring vitálních funkcí a část 4 Anesteziologický přístroj

24. 9. 2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - II. - kombinace - část 2 Ultrazvuková technika a část 10 Hmotnostní spektrofotometr

© 2016 CompetConsult