Poskytované služby

Veřejné zakázky - zadávací řízení

Společnost Compet Consult s.r.o. zajišťuje kompletní servis při zadávání veřejných zakázek, a to buď formou komplexního organizačního a odborného zajištění celého průběhu zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, nebo formou supervize a poradenské činnosti. Služby jsou poskytovány na základě mandátní smlouvy s tím, že současně s podpisem mandátní smlouvy udělí zadavatel společnosti Compet Consult s.r.o. plnou moc k výkonu zadavatelských činností bez rozhodovacího oprávnění.

Rozsah nabízených služeb v rámci otevřeného řízení

Rozsah nabízených služeb v rámci užšího řízení

V případě splnění zákonných podmínek je společnost Compet Consult, s.r.o., schopna zajistit v obdobném rozsahu i další typy zadávacích řízení, jako např. zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním či bez uveřejnění, soutěž o návrh, koncesní řízení apod. Ceny za uvedené služby se odvíjí od rozsahu poskytovaných služeb s přihlédnutím k předmětu a finančnímu objemu zadávaných zakázek a kvalitě poskytnutých podkladů s tím, že ke každé veřejné zakázce jsme připraveni zpracovat podrobnou cenovou kalkulaci. V případě zájmu jsme ochotni se kdykoliv sejít k osobnímu jednání, uvedené informace doplnit a zpracovat cenovou nabídku na konkrétní veřejnou zakázku.

Poradenská činnost

Společnost Compet Consult s.r.o., zajišťuje dále poradenskou činnost, je schopna zpracovat stanoviska k námitkám i návrhům na zahájení přezkumného řízení, příp. stanoviska k jednotlivým sporným ustanovením zákona, rozbory již realizovaných zadávacích řízení apod..

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

1. 10. 2018
Dodávka elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace pro roky 2019 a 2020

1. 10. 2018
Dodávka zemního plynu pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace pro roky 2019 a 2020

24. 9. 2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - I. - navýšení - část 1 Monitoring vitálních funkcí a část 4 Anesteziologický přístroj

24. 9. 2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - II. - kombinace - část 2 Ultrazvuková technika a část 10 Hmotnostní spektrofotometr

© 2016 CompetConsult